Straat coaches op de fiets

Studieverzoeken

Heeft u voor een werkstuk, paper of onderzoek informatie over SAOA nodig, stuur dan tijdig een e-mail naar info@aanpakoverlast.nl. Beschrijf hierin specifiek de vragen en waarvoor de informatie gebruikt gaat worden. Houdt rekening met een responsetijd van een aantal weken.

Wilt u stage komen lopen bij SAOA, stuur dan een e-mail met CV en motivatie naar info@aanpakoverlast.nl. Vermeld in de e-mail de studie die u volgt, de onderwijsinstelling, de duur van de stage, de afdeling waar u stage wilt lopen en het aantal dagen per week dat u stage dient te lopen.