Straat coaches aan het werk

Klachten

Als u een klacht heeft over een medewerker van SAOA dan kunt u onderstaand klachtenformulier invullen. Omschrijf uw klacht duidelijk en motiveer waarom u een klacht indient. Alle velden met een * zijn verplicht.

In sommige gevallen wordt uw klacht niet behandeld. Dit is het geval wanneer:

  • u anoniem wilt blijven
  • u een klacht indient over een incident dat langer dan zes weken geleden plaatshad
  • uw klacht geen betrekking heeft op een medewerker van SAOA
  • uw klacht in behandeling is bij de rechter of een andere bevoegde instantie
  • uw klacht door de Officier van Justitie of de politie in behandeling is genomen

LET OP: Overlastmeldingen kunt u niet via het klachtenformulier melden. Wilt u overlast melden? Klik hier.

Klik hier voor de officiële klachtenregeling 

  • Was hier namens SAOA iemand bij betrokken? Zo ja, wie?
  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
    Wanneer vond de klacht plaats?
  • Meer informatie over hoe Aanpak Overlast uw gegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt, vindt u in onze Privacy Statement.