Aanpak Jeugdoverlast & Host Amsterdam

Geluidsoverlast, jongeren die op straat drugs gebruiken, jeugdgroepen die rondhangen in portieken en rotzooi achterlaten. Iedereen heeft wel eens te maken gehad met jeugdoverlast. Jeugdoverlast zorgt er voor dat mensen zich onveilig voelen in hun eigen wijk en kan ertoe leiden dat een wijk of buurt verloedert. Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) wil dat hier een einde aan wordt gemaakt. De overlast moet stoppen!

SAOA pakt sinds 2006 daadkrachtig de overlast van jeugdgroepen en jongeren aan. SAOA vult het gat op tussen de politie en jongerenwerk en grijpt snel en doeltreffend in als er sprake is van overlast. Lees hier meer over onze organisatie en onze visie. Om jeugdoverlast aan te pakken is speciale en voortdurende aandacht nodig. SAOA heeft die aandacht, met als resultaat een veilige en leefbare straat of buurt. De aanpak van SAOA heeft zich bewezen in alle stadsdelen in Amsterdam en Diemen. Lees hier meer over onze aanpak.

Gastvrije uitgaansgebieden

Amsterdam wil een vriendelijke, gastvrije stad zijn. Een stad met een dynamisch en divers uitgaansleven, dat goed in balans is met wonen, werken en leven in de stad. De gemeente Amsterdam wil ruimte en vrijheid bieden aan horecaondernemers. Daarnaast wil de gemeente ook uitgaansgeweld verminderen en de schadelijke gevolgen van alcohol- en drugsgebruik bij uitgaan beperken. Horecaondernemers, bewoners, politie, Openbaar Ministerie en de gemeente werken samen aan de aanpak van uitgaansgeweld in de Amsterdamse uitgaansgebieden. Dit gebeurt onder andere door de inzet van Hosts op het Rembrandtplein en op De Wallen.

Ervaart u jeugdoverlast in Amsterdam? Meld het hier!

Organisatie en visie

Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) is opgericht in september 2006 en heeft als missie slagvaardig, flexibel en daadkrachtig op te treden tegen jeugdoverlast met als doel een veilige en leefbare straat. SAOA richt zich in het bijzonder op de aanpak van jeugdgroepen die overlast veroorzaken. Het gaat bij deze groepen vaak niet om overtredingen van de wet, maar om overtredingen van de sociale normen.

SAOA vult het gat op tussen jongerenwerk en de politie en werkt nauw samen met stadsdelen en organisaties in de stadsdelen.

De kracht van SAOA ligt in de snelheid, daadkracht en flexibiliteit waarmee op overlast kan worden ingespeeld. SAOA werkt uitsluitend met professionals die zeven dagen per week kunnen worden ingezet waar en wanneer dat nodig is. De medewerkers van SAOA zijn ‘streetwise’, kennen de problemen die spelen en zitten bovenop de dagelijkse praktijk, dag in dag uit, week na week.

De totaalaanpak van SAOA werkt. SAOA heeft bijgedragen aan een forse afname van problematische jeugdgroepen en jongeren die overlast veroorzaken. Lees hier meer over onze aanpak.

Onze aanpak

De aanpak van SAOA berust op twee belangrijke pijlers: aanwezigheid op straat en het bezoeken van gezinnen.

Als er bij SAOA overlast wordt gemeld, wordt er direct een straatcoach ingeschakeld. De straatcoach weet wat er speelt op straat en spreekt de jongeren aan op hun gedrag en op de overlast die ze veroorzaken. De straatcoach legt op een eerlijke en respectvolle manier contact met de jongeren om een eind te maken aan de overlast.

Als dat nodig is wordt een bezoek gebracht aan de gezinnen van de jongeren die overlast veroorzaken. Een interventiemedewerker gezinsaanpak van SAOA gaat langs en wijst de ouders op de verantwoordelijkheid die ze hebben voor het gedrag van hun kinderen.

De interventiemedewerker maakt afspraken met de ouders en de jongeren om zo te voorkomen dat er opnieuw overlast wordt veroorzaakt. De straatcoaches en de interventiemedewerkers controleren vervolgens of de jongeren zich houden aan de gemaakte afspraken.

De totaalaanpak van SAOA zorgt ervoor dat het net rond de overlastgevende jongeren zich sluit en overlast tot het verleden behoort. SAOA is daarnaast een waardevolle bron van informatie voor haar partners. Informatie die de straatcoaches en de interventiemedewerkers verzamelen wordt zo snel mogelijk gedeeld met de partners.

Personeelsbeleid

SAOA is een jonge, groeiende organisatie die de beste wil zijn in de aanpak van jeugdoverlast. Het streven is om de juiste medewerker op de juiste plaats te krijgen. Wij vinden scholing en opleiding van groot belang om onze medewerkers voor te bereiden op hun taken. Talent krijgt binnen onze organisatie alle ruimte.

SAOA is zich ervan bewust dat we mét mensen werken vóór mensen. Onze medewerkers zijn ons kapitaal en zijn een onmisbaar onderdeel van onze missie: slagvaardig, flexibel en daadkrachtig optreden tegen jeugdoverlast. Tegelijkertijd verwachten we van onze medewerkers dat ze zich voor de volle honderd procent inzetten voor een veilige en leefbare straat.

Ervaart u jeugdoverlast in Amsterdam? Meld het hier!

Privacy

SAOA doet er alles aan om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de gegevens die worden verwerkt. Bescherming van de persoonlijke gegevens staat bij ons hoog in het vaandel. De gegevens worden daarom bewaard op een gesloten computersysteem waar alleen enkele bevoegde medewerkers van SAOA toegang toe hebben.

Wij leggen gegevens vast op basis van de voorschriften gegeven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U heeft uiteraard het recht om uw eigen gegevens in te zien. Hiertoe kan een verzoek ingediend worden bij de Functionaris Gegevensberscherming (FG). Als gegevens onjuist zijn, dan kunt u een verzoek indienen om deze te wijzigen en/of te laten corrigeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze FG via functionarisgegevensbescherming@aanpakoverlast.nl of kunt u kijken op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Straatcoaches

Straatcoaches zorgen voor de aanpak van overlast op straat om daarmee de veiligheid op straat en de leefbaarheid in de buurt te vergroten. Ze werken zeven dagen per week op straat en zijn herkenbaar aan hun kleding. De straatcoaches spreken individuele jongeren en jeugdgroepen op een respectvolle en toegankelijke manier aan op hun gedrag. Het kan bijdragen aan de opbouw van een relatie met de jongeren.

Straatcoaches mogen geen boetes uitdelen, maar hebben veel overtuigingskracht omdat ze de taal van de straat spreken. Ze dienen respect, integriteit en gezag uit te stralen en een voorbeeld voor de jongeren te zijn.

Om de leefbaarheid in de buurt te vergroten signaleren en rapporteren de straatcoaches tijdens hun werk ook zaken als bijvoorbeeld ingeslagen autoruiten of vernield straatmeubilair.

SAOA-academie

Omdat SAOA haar dienstverlening voortdurend wil verbeteren is er een unieke opleiding ontwikkeld, de SAOA-academie.

De opleiding is door SAOA zelf ontwikkeld en heeft als doel medewerkers vertrouwd te maken

met zaken als veiligheid, communicatie, multiculturele vakmanschap, omgang met agressie en geweld, fietsvaardigheden en rapporteren. De SAOA-academie geeft de medewerkers het juiste ‘gereedschap’ voor hun werk op straat.

Gezinsinterventie

Interventiemedewerkers maken ouders duidelijk wat hun kinderen op straat doen. Ze laten de ouders inzien dat het gezinsleven invloed heeft op het gedrag van de jongeren en wijzen de ouders op de verantwoordelijkheid die ze hebben voor het gedrag van hun kind.

De informatie die straatcoaches op straat hebben verzameld over de overlast die jongeren geven wordt door de interventiemedewerkers gebruikt bij de gezinsbezoeken. De interventiemedewerkers gaan zo snel mogelijk langs bij gezinnen waarvan de jongeren overlast veroorzaken. Samen met de ouders en de jongeren worden afspraken gemaakt om aan de overlast een eind aan te maken.

De afspraken worden vastgelegd in een intentieovereenkomst. De medewerkers van SAOA controleren vervolgens of de ouders en de jongeren zich houden aan de gemaakte afspraken.

De interventiemedewerkers zijn, net als de straatcoaches, professionals die zeven dagen per week actief zijn. Zij weten hoe ze om moeten gaan met jongeren die overlast veroorzaken. Het team van interventiemedewerkers bestaat uit medewerkers met verschillende culturele achtergronden.

Host

De hosts worden ingezet als gastheren/gastvrouwen. Zij heten de bezoekers welkom, beantwoorden hun vragen, spreken overlast gevende bezoekers ook aan op hun gedrag en treden wanneer nodig sussend op. De hosts vormen de verbinding tussen de horecagelegenheden/ portiers en de politie. De hosts worden ingezet als een aanvulling op de bestaande inzet van politie en handhaving.

Ervaart u jeugdoverlast in Amsterdam? Meld het hier!

Social Media

Contact

Algemeen

Openingstijden

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie over SAOA? Neem contact met ons op via telefoonnummer (020) 4084555 of via het onderstaand contactformulier.

Stichting Aanpak Overlast Amsterdam
Burgemeester Röellstraat 40
1064 BP Amsterdam
Telefoon: (020) 4084555
E-mail: info@aanpakoverlast.nl

Het hoofdkantoor is op kantoordagen van 9.00 – 17.00 uur geopend. Voor het melden van overlast kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Gemeente Amsterdam, telefoonnummer 14 020. De gemeentelijke meldkamer is zeven dagen per week te bereiken 24 uur per dag. U kunt overlast in Amsterdam ook hier melden

Voor jeugdoverlast in de gemeente Diemen kunt u bellen met de SAOA meldkamer, telefoonnummer 020 4084 555. U kunt overlast in Diemen hier melden.

  • Meer informatie over hoe Aanpak Overlast uw gegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt, vindt u in onze Privacy Statement.